fbpx

Zašto su STEM igračke važne?

Kao roditelji, svi mi želimo da naša djeca uspiju u životu. Želimo da budu sretni i zdravi i da posjeduju vještine potrebne za ostvarenje svojih snova. Ulaganje u STEM (znanost, tehnologija, inženjerstvo i matematika) igračke je ključno.

U roboZebri vjerujemo da su STEM igračke ključ za otključavanje punog potencijala vašeg djeteta. Naš asortiman zabavnih, privlačnih i edukativnih igračaka osmišljen je kako bi pomogao djeci da razviju kritične vještine koje će im dobro služiti tijekom života.

Evo zašto su STEM igračke ključne za razvoj vašeg djeteta:

  • STEM igračke uče kreativnosti i vještinama rješavanja problema
  • STEM igračke poboljšavaju koncentraciju i fokus
  • STEM igračke uče timskom radu i suradnji
  • STEM igračke razvijaju ključne vještine za budućnost 

1. STEM igračke uče kreativnosti i vještinama rješavanja problema

STEM igračke su dizajnirane da budu i zabavne i poučne. Potiču djecu na kreativno razmišljanje, korištenje mašte i rješavanje problema. STEM igračke omogućuju djeci da istražuju, eksperimentiraju i izrađuju svoje naprave, potičući kreativnost i vještine rješavanja problema.

Na primjer, djeca mogu učiti o robotici i programiranju izgradnjom svoje robotske ruke. Mogu upotrijebiti svoju maštu kako bi ju dizajnirali i programirali za određene zadatke, potičući svoju kreativnost i vještine rješavanja problema.

Međutim, također moraju biti oprezni dok ju grade i programiraju kako bi osigurali da ispravno funkcionira.

2. STEM igračke poboljšavaju koncentraciju i fokus

STEM igračke zahtijevaju od djece da se usredotoče na zadatak, poboljšavajući njihovu koncentraciju. Djeca se uče bolje koncentrirati, blokirati distrakcije i dovršavati zadatke posvećujući svoju pozornost određenom projektu. Igračke CircuitMess dizajnirane su kako bi djeca bila angažirana i usredotočena na projekt.

3. STEM igračke uče timskom radu i suradnji

STEM igračke potiču timski rad, a djeca zajedno rješavaju probleme. Pritom uče kako surađivati, komunicirati i sklapati kompromise s drugima. STEM igračke pružaju izvrsnu priliku djeci da rade zajedno i uče jedni od drugih.

4. STEM igračke razvijaju ključne vještine za budućnost

STEM vještine su vrlo tražene na tržištu rada. STEM igračke pomažu djeci da razviju vještine koje će im trebati u budućnosti, uključujući kritičko razmišljanje, rješavanje problema i logično zaključivanje. Također uče djecu da uče iz neuspjeha, razmišljaju izvan okvira i prilagođavaju se novim situacijama.

Zašto su STEM igračke važne?

Kao roditelji, svi mi želimo da naša djeca uspiju u životu. Želimo da budu sretni i zdravi i da posjeduju vještine potrebne za ostvarenje svojih snova. Ulaganje u STEM (znanost, tehnologija, inženjerstvo i matematika) igračke je ključno.

U roboZebri vjerujemo da su STEM igračke ključ za otključavanje punog potencijala vašeg djeteta. Naš asortiman zabavnih, privlačnih i edukativnih igračaka osmišljen je kako bi pomogao djeci da razviju kritične vještine koje će im dobro služiti tijekom života.

Evo zašto su STEM igračke ključne za razvoj vašeg djeteta:

  • STEM igračke uče kreativnosti i vještinama rješavanja problema
  • STEM igračke poboljšavaju koncentraciju i fokus
  • STEM igračke uče timskom radu i suradnji
  • STEM igračke razvijaju ključne vještine za budućnost 

1. STEM igračke uče kreativnosti i vještinama rješavanja problema

STEM igračke su dizajnirane da budu i zabavne i poučne. Potiču djecu na kreativno razmišljanje, korištenje mašte i rješavanje problema. STEM igračke omogućuju djeci da istražuju, eksperimentiraju i izrađuju svoje naprave, potičući kreativnost i vještine rješavanja problema.

Na primjer, djeca mogu učiti o robotici i programiranju izgradnjom svoje robotske ruke. Mogu upotrijebiti svoju maštu kako bi ju dizajnirali i programirali za određene zadatke, potičući svoju kreativnost i vještine rješavanja problema.

Međutim, također moraju biti oprezni dok ju grade i programiraju kako bi osigurali da ispravno funkcionira.

2. STEM igračke poboljšavaju koncentraciju i fokus

STEM igračke zahtijevaju od djece da se usredotoče na zadatak, poboljšavajući njihovu koncentraciju. Djeca se uče bolje koncentrirati, blokirati distrakcije i dovršavati zadatke posvećujući svoju pozornost određenom projektu. Igračke CircuitMess dizajnirane su kako bi djeca bila angažirana i usredotočena na projekt.

3. STEM igračke uče timskom radu i suradnji

STEM igračke potiču timski rad, a djeca zajedno rješavaju probleme. Pritom uče kako surađivati, komunicirati i sklapati kompromise s drugima. STEM igračke pružaju izvrsnu priliku djeci da rade zajedno i uče jedni od drugih.

4. STEM igračke razvijaju ključne vještine za budućnost

STEM vještine su vrlo tražene na tržištu rada. STEM igračke pomažu djeci da razviju vještine koje će im trebati u budućnosti, uključujući kritičko razmišljanje, rješavanje problema i logično zaključivanje. Također uče djecu da uče iz neuspjeha, razmišljaju izvan okvira i prilagođavaju se novim situacijama.

Demos

Color Skin

Header Style

Layout

Wide
Boxed